Jak Wychowywać Dzieci?

Jak Wychowywać Dziewczynki Dzieci?

To projekt edukacyjny dla rodziców i opiekunów.
Wierzę w wychowanie bazujące na wiedzy, nie stereotypach.

Jak to możliwe, że dziewczynki są dyscyplinowane za wygląd i nadal odmawia się im prawa do okazywania złości? A co z chłopcami? Przecież stereotypy dotyczą również wychowania chłopców, np. nie pozwala się im okazywać emocji.

Czas to zmienić!

Magda Korczyńska

Jestem mamą 2 córek i twórczynią projektu edukacyjnego Jak Wychowywać Dziewczynki?

Traktuję go jako drogę do wolności od powszechnych stereotypów na temat dziewczynek i chłopców. Powszechnych, bo obecnych m.in. w bajkach, reklamach, książkach, a co gorsza – słyszanych z ust dziadków, kolegów i (o zgrozo) czasem z moich własnych!

Przyszedł czas, aby zebrać wiedzę, którą gromadziłam przez lata i rozpocząć publiczną debatę o krzywdzących stereotypach towarzyszącym wszystkim dzieciom. Wierzę, że wspólnymi siłami uda nam się dokonać zmiany społecznej, na którą czekamy.

 Wydajmy razem książkę, jakiej jeszcze w Polsce nie było!

Scroll to Top