Jak wychowywać dziewczynki bazując na wiedzy popartej badaniami?

Jak działają stereotypy w wychowaniu dziewczynek?

Jak wspierać dziewczynki w przełamywaniu stereotypów?