fbpx

Jak być ojcem feministą? (każdego dziecka: syna lub córki)

tata z corka jak byc ojcem feminista

Ojciec feminista wychowuje dzieci na bardziej szczęśliwe. Zarówno córki jak i synowie zyskują jeśli są wychowywani jako równi sobie. Sprawdź dlaczego

Równie ważne jest zaangażowanie w życie dzieci. Jeśli tata wychodzi poza tradycyjną „ojcowską” rolę (okrojoną do zapewnienia bytu materialnego rodzinie), córki i synowie rozwijają się znacznie lepiej i widzą dla siebie o wiele więcej możliwości. Chcesz być ojcem feministą? Oto kilka pomocnych wskazówek.

1. Bądź aktywnym ojcem. Poświęcanie dzieciom uwagi ma ogromny wpływ na ich życie

Dzieci ojców aktywnie uczestniczących w ich życiu mają wyższą samoocenę, lepsze umiejętności społeczne i poznawcze oraz lepsze wyniki w nauce. I jest to prawdą dla wszystkich dzieci, niezależnie od statusu materialnego rodzin oraz zaangażowania matek. Córki, których ojcowie uczestniczą w ich życiu mają wyższą samoocenę i są bardziej skłonne podejmować nowe wyzwania. A synowie lepiej radzą sobie ze stresem i są mniej skłonni do agresji. Ponadto, nastolatki, które czują bliskość ze swymi ojcami tworzą bardziej szczęśliwe i zdrowe związki i relacje.  

Dlatego bądź aktywnym i zaangażowanym tatą.

Pomagaj odrabiać lekcje, czytaj z dziećmi książki, rozmawiaj z nimi o codziennych doświadczeniach, celach i marzeniach. Nie musisz być perfekcyjny – po prostu bądź zaangażowany i uważny.

Co więcej, badania pokazują, że taka postawa jest też korzystna dla ojców. Ci, którzy uczestniczą w opiece nad dziećmi są bardziej cierpliwi, empatyczni i osiągają lepszą satysfakcję ze swej pracy. Ponadto, mają niższe ciśnienie, rzadszą zachorowalność na choroby układu krążenia i dłużej żyją (1).

A ojcowie dziewczynek dodatkowo zyskują bardziej równościową postawę względem ról społecznych. Z badania przeprowadzonego przez London School of Economics and Political Science wynika, że ojcowie wychowujący córki są mniej skłonni tradycyjnie postrzegać role płciowe (2).

Zobacz też: Jak wychować syna feministę?

2. Nie dopuszczaj do nierówności w domu

Mechanizm luki płacowej (nierówności w wynagrodzeniach pomiędzy kobietami i mężczyznami) zaczyna się znacznie wcześniej niż myślisz. Rodzice często bardziej doceniają obowiązki domowe spełniane typowo przez chłopców (takie jak wynoszenie śmieci) niż te wykonywane zazwyczaj przez dziewczynki (jak na przykład nakrywanie do stołu). W efekcie chłopcy spędzają mniej czasu na obowiązkach domowych, ale dostają za nie więcej pieniędzy (jeśli rodzice im płacą).

Przydzielaj dzieciom obowiązki oraz kieszonkowe po równo.

Jeśli twój syn i córka będą wykonywać te same czynności domowe na zmianę, będą rozumieć, że kobiety i mężczyźni mogą i powinni dzielić się pracą w domu na równi. Co ważniejsze, pokazuj jak wygląda równy podział obowiązków w praktyce – dziel się obowiązkami z żoną/partnerką. Obserwowanie rodziców równo dzielących się czynnościami domowymi jak pranie czy sprzątanie kształtuje w dzieciach postawy względem płci. A co ważniejsze: ojcowie biorący aktywny udział w dbaniu o dom i wypełnianiu obowiązków domowych, mają większe szanse wychować córkę, która wierzy, że ma szersze możliwości kariery zawodowej.

Zobacz też: Stereotypy w filmach. Jak wpływają na życie dziewczynek i młodych kobiet?

3. Bądź krytyczny wobec stereotypów płci

Przekonania dzieci na własny temat oraz na temat innych ludzi kształtowane są przez otoczenie w jakim się wychowują. A dziewczynki dostają z tego otoczenia bardzo często błędne i niewspierające przekazy. Zabawki oferowane tradycyjnie dziewczynkom koncentrują się na wyglądzie i rolach opiekuńczych, podczas gdy zabawki dla chłopców promują rywalizację i kształtują umiejętności przestrzenne. Książki dla dzieci często prezentują wyłącznie bohaterów – chłopców, rzadziej bohaterkę – dziewczynkę. Ponadto, przekazy docierające do dzieci z mediów pokazują świat, w którym kobiety są niedostatecznie reprezentowane i nadmiernie seksualizowane.

Zapewniaj dzieciom dostęp do różnorodnych zabawek, by rozwijały cały wachlarz umiejętności poznawczych i społecznych.

Świadomie wybieraj to, co dzieci oglądają i czytają. Rozmawiaj z nimi otwarcie na temat przekazów, jakie promują media na temat kobiet i mężczyzn. Z badania „Jak stereotypy w filmach i mediach wpływają na życie i ambicje dziewczynek i młodych kobiet” (przeprowadzonego przez Geena Davis Institute na próbie ponad 10 000 dziewczynek w wieku 15-25 lat z 19 krajów) wynika, że dyskryminacja ze względu na płeć oraz stereotypy płci nadal dominują zarówno na ekranie jak i za kulisami. Ustalono na przykład, że postaci męskie zajmują najwięcej czasu filmowego i mówią dwa razy więcej niż postaci kobiece. a kobiety znacznie częściej niż mężczyźni pokazywane są nago lub półnago (3).

Zobacz też: Jak wychowywać dziewczynki w świecie pełnym stereotypów płci?

4. Pomagaj córce zdobywać zdolności przywódcze i budować poczucie sprawczości

Mimo naszych najszczerszych chęci, często zdarza się nam zniechęcać dziewczynki do bycia liderkami. Już w szkole podstawowej rodzice bardziej promują kształtowanie umiejętności przywódczych chłopców niż dziewczynek. O dziewczynkach, które próbują brać sprawy w swoje ręce i przewodzić innym często mówi się, że się „rządzą” lub „mądrzą”, że są apodyktyczne i narzucają swoje zdanie. W klasie częściej im się przerywa i rzadziej udziela im głosu. Takie postawy odciskają na dziewczynkach piętno: pomiędzy szkołą podstawową a liceum liczba dziewczynek, które oceniają się jako pewne siebie spada o 25% (4). Przed ukończeniem piątej klasy co trzecia dziewczynka obawia się przejmować inicjatywę – i ten trend utrzymuje się do ich dorosłości (4).  

Wspieraj wysiłki twojej córki do zdobywania umiejętności przywódczych.

Pomagaj jej ustalać cele i dzielić je na mniejsze kroki, realne do osiągnięcia. Zachęcaj ją do podejmowania nowych aktywności, wychodzenia poza strefę komfortu by mogła w ten sposób budować pewność siebie. Tak samo jak ćwiczy grę na instrumencie lub uprawia sport, może też codzienne wykonywać małe „ćwiczenia” z asertywności i samodzielności np. zamawiając danie w restauracji czy podając rękę, gdy wita się z nowo poznanymi ludźmi. Warto zachęcać córki do sportu lub innych zorganizowanych aktywności, gdzie będą mogły nauczyć się współpracy z innymi, zabierania głosu w swoich sprawach, doświadczania porażek i podnoszenia się po nich.   

Zwracaj uwagę na język jakim posługujesz się ty i otoczenie córki do określania jej zdolności przywódczych. Nie mów i nie pozwalaj innym by mówili, że się „rządzi”, „mądrzy” lub jest „bezczelna”. Takie słowa mogą skutecznie zniechęcić ją do odważnego zabierania głosu w swoich sprawach i podejmowania własnych inicjatyw.

Zobacz też: Jak szybko dzieci mogą wykształcić stereotyp, że tylko mężczyzna może być prezydentem?

5. Nie mów synowi „nie bądź babą”

Uczenie chłopców respektowania własnych uczuć i dbania o innych jest tak samo ważne jak uczenie dziewczynek umiejętności przywódczych. Filmy, gry wideo i książki są pełne historii o chłopcach, którzy są silni, agresywni, ale rzadko wrażliwi i troszczący się o innych. Chłopcy przyjmują te wzorce i bardzo często naśladują takich „uproszczonych” bohaterów w swoim życiu. Jako ojciec możesz modelować bardziej kompletny wzór męskości.  

Ucz syna doceniać bardziej inteligencję i troskliwość niż bycie silnym i ”twardym”.

Zachęcaj go do szanowania jego własnych uczuć i do empatii względem innych. Unikaj określeń takich jak „bądź mężczyzną” lub „nie bądź babą”, które mogą być tak samo krzywdzące jak mówienie o dziewczynkach „ale się rządzi” lub „mądrala”. Szanuj i wspieraj kobiety w swoim otoczeniu oraz celebruj ich sukcesy. To także jest sposób na to, by w oczach chłopców budować równość płci. Po więcej wskazówek na temat wychowywania chłopców zapraszam tu.   

A może wy macie swoje sposoby jak być ojcem feministą? Podzielcie się!

Źródła:

  1. Cały tekst powstał w oparciu o artykuł „How to be a feminist dad”, data dostępu 20.06.2020, https://leanin.org/tips/dads
  2. Katherine Sellgren, „Raising girls ‘changes fathers’ views on gender stereotypes”, BBC, 17.12.2018, https://www.bbc.com/news/education-46592180
  3. Raport “Rewrite her story: how film and media stereotypes affect lives and leadership ambitions of girls and young women”, data dostępu 23.03.2020, https://seejane.org/research-informs-empowers/rewrite-her-story/
  4. „Ban Bossy. Leadership tips for parents”, LeanIn Org & Girl Scouts of the USA, data dostępu 20.06.2020, www.banbossy.com

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top